Enviaments i devolucions


El transport del seu paquet

Els paquets s'envien generalment en el termini de 48 hores després de rebre el seu pagament. El mètode d'enviament estàndard és de correus sense signatura.

Les despeses d'enviament inclouen l'embalatge, manipulació i enviament. Poden contenir una part fixa i una part variable en funció del preu o el pes de la seva comanda. Li aconsellem que el seu grup d'articles en una ordre. No podem agrupar dues comandes diferents i haurà de pagar despeses d'enviament per cada un d'ells. El paquet és enviat al seu propi risc, però es té especial cura per a protegir les parcel fràgils ..

Els paquets són de gran grandària i protegits.

Text en francès :

Expédition & retours


Le transport de votre colis

Les colis sont envoyés généralement dans les 48 heures après réception de votre paiement. La méthode standard de l'envoi de courrier est sans signature. Si vous voulez votre livraison avec signature, un coût supplémentaire s'applique, merci de prendre contact avec nous

La livraison à votre domicile ou à l'adresse désirée aura lieu dans les 5 à 10 jours ouvrés suivant la réception de votre paiement.

Les frais d'expédition comprennent l'emballage, l'expédition et de manutention. Ils peuvent contenir une partie fixe et une part variable basée sur le prix ou le poids de votre commande. Nous suggérons les achats groupés. Nous ne pouvons pas grouper deux commandes différentes et vous devrez payer des frais pour chacun.

Le paquet est envoyé à vos propres risques, mais un soin particulier leur est porté.

Les paquets sont surdimensionnés et bien protégés.